Akademie komorní hudby

O akademii

Akademie komorní hudby se věnuje podpoře mladých talentů z České republiky a vzdělávání v oboru komorní hry. Výuka je realizována formou projektů, během kterých stipendisté připraví společně s lektory program, jenž je v závěru proveden na několika návazných koncertech. Akademie každoročně poskytuje vybraným studentům stipendia, která pokrývají náklady spojené se studiem, včetně ubytování a stravy.

Akademie má mezinárodní přesah díky úzké spolupráci s německou nadací Villa Musica Rheinland-Pfalz. Ta představuje možnost pro české studenty seznámit se a společně vystupovat na pódiu se špičkovými studenty a pedagogy německých vysokých škol. Lektory nadace Villa Musica každou sezónu doplňují vybraní pedagogové a sólisté z České republiky.

Projekty Akademie komorní hudby jsou organizovány za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR a dalších.

Akademie komorní hudby má záštitu hejtmanky Středočeského kraje a velvyslance Spolkové republiky Německo, Dr. Christopha Isranga.

zastita_nemecky_velvyslanec.webp, 24kB
sck-01.webp, 13kB

Orchestr Akademie komorní hudby

Orchestr Akademie komorní hudby (OAKH) je těleso složené z vynikajících českých a německých studentů, které působí především ve Středočeském kraji. V roce 2018 se orchestr představil poprvé v Poděbradech, Kutné hoře a Kostelci nad Černými lesy pod vedením hráčů Berlínské filharmonie.

Orchestr vystupující bez dirigenta chce dosáhnout stejného efektu jako při provádění komorní hry, jde tedy o snahu o maximální míru soustředění a vzájemného poslouchání. Soubor se nevyhýbá žádnému druhu vážné hudby, včetně té soudobé, své těžiště má však především v klasicistním a romantickém repertoáru.

Uměleckým vedoucím orchestru je violoncellista Tomáš Jamník, uměleckou záštitu laskavě poskytl dirigent Jakub Hrůša.Nejbližší koncerty

Vstupenky na jednotlivé koncerty si rezervujte na e-mailu rezervace@akademiekomornihudby.cz.

Tomáš Jamník

violoncello, Umělecký vedoucí

Josef Špaček

housle

Roman Rabinovich

klavír

stipendisté Akademie komorní hudby


Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D dur, op. 21
Jiří Gemrot: Ďábelský rozmar pro violoncello, dechové nástroje a bicí (světová premiéra)
Bohuslav Martinů: Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 232

neděle 17. září, 20:00

Dvořákova síň, Rudolfinum, Praha
vstupenky

Orchestr Akademie komorní hudby

Jan Fišer

housle

Jakub Sládek

klavír

Matouš Zukal

klavír

Tomáš Jamník

violoncello, Umělecký vedoucí


Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D dur
Bohuslav Martinů: Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr
Joseph Haydn: Symfonie č. 99, Es dur

středa 28. června, 19:30

Zámek Niměřice

čtvrtek 29. června, 19:00

Barokní refektář, GASK, Kutná Hora


Antonín Dvořák: Serenáda pro dechové nástroje d moll, op. 44
Joseph Haydn: Symfonie č. 99, Es dur

sobota 1. července, 17:00

Sokolovna, Rataje nad Sázavou

neděle 2. července, 18:00

Zámek Nelahozeves

Jan Mráček

housle

stipendisté Akademie komorní hudby a nadace Villa Musica


Ludwig van Beethoven: Serenáda D dur, op. 8
Bohuslav Martinů: Smyčcové trio č. 1
Antonín Dvořák: Smyčcový sextet A dur, op. 48

pátek 12. května, 20:00

Friedenskirche Grünstadt, Grünstadt

sobota 13. května, 19:00

Mainz, Villa Musica

neděle 14. května, 18:00

Zámek Nelahozeves

pondělí 15. května, 19:00

Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbramě

Niklas Liepe

housle

Tomáš Jamník

violoncello

Stanislav Gallin

klavír

stipendisté Akademie komorní hudby a nadace Villa Musica


Antonín Vranický: Smyčcový kvartet a moll
Richard Strauss: Smyčcový sextet “Capriccio”
Dmitrij Šostakovič: Klavírní kvintet g moll, op. 57

pátek 10. března, 20:00

Atrium na Žižkově, Praha

sobota 11. března, 19:00

secesní sál hotelu Prácheň, Horažďovice

neděle 12. března, 17:00

refektář, Klatovy

Chcete dostávat informace o našich koncertech na e-mail?
Přihlašte se do našeho newsletteru zde:

Lektoři

Jan Fišer

housle

Alexander Hülshoff

violoncello

Ivo Kahánek

klavír

Georg Klütsch

fagot

Tomáš Jamník

violoncello

Přemysl Vojta

lesní roh

Josef Špaček

housle

Peter Jarůšek

violoncello

Andrej Žust

lesní roh

Stipendisté

David Hernych

housle

Terézia Hledíková

housle

Natálie Toperczerová

housle

Marek Pavlica

housle

Markéta Anna Peldová

housle

Karolína Franclíková

viola

Daniel Macho

viola

David Pěruška

violoncello

Filip Rufer

violoncello

Alessandro Mastracci

violoncello

Eliška Bošková

flétna

Jan Vobořil

lesní roh

Theodor Ditrich

kontrabas

Absolventi

Filip Zaykov

housle

Anežka Ferencová

viola

Vilém Petras

violoncello

Kristýna Donovalová

klavír

Karolína Františová

klavír

Petr Sedlák

fagot

Tomáš Karpíšek

kontrabas

Anna Sysová

klarinet

Marek Švejkar

klarinet

Barbora Trnčíková

hoboj

Matouš Zukal

klavír

Jakub Sládek

klavír

Eliška Kukalová

housle

Klára Lešková

housle

Kateřina Krejčová

housle

Šimon Truszka

viola

Vilém Vlček

violoncello

Aneta Šudáková

violoncello

Zdeněk Pazourek

kontrabas

Anna Paulová

klarinet

Kateřina Škardová

klarinet

Tereza Tourková

hoboj

Sylvie Schelingerová

flétna

Hana Sapáková

lesní roh

Daniela Roubíčková

lesní roh

Adam Plšek

fagot

Amelia Tokarska

harfa

Podpořte

Podpořte Akademii komorní hudby, aby mohla nadále podporovat:

Talentované hudebníky


AKH poskytuje studentům stipendia na dobu tří let, které zajišťují bezplatnou účast na všech projektech. Hradíme studentům cestovné, ubytování, stravu i veškeré další výlohy. Díky tomu se mohou pravidelně prezentovat na koncertních pódiích pod vedením profesionálních pedagogů a hráčů. AKH je odrazový můstek pro talentované studenty, kteří stojí před branami profesionální kariéry.

Vzdělávání dětí


Věnujeme se edukacím těch nejmladších generací, neboť si uvědomujeme, že kulturnost společnosti jde ruku v ruce s její vlastní spokojeností. Bez vyhledávání nových mladých posluchačů by navíc vážná hudba čelila výraznému problému nedostatku publika. Připravili jsme vzdělávací programy pro děti školkového a školního věku ve spolupráci s berlínskou univerzitou umění.

Šíření kultury


Úroveň kultury ve velkých městech České republiky je ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi na slušné úrovni, podpora kultury v regionech však pokulhává. AKH se zaměřuje na vyhledávání nových koncertních míst a podporuje koncertní činnost i v menších městech. Pouze trpělivou a dlouhodobou prací lze i v regionech vybudovat kvalitní kulturní nabídku.

Přečtěte si naše Menu pro mecenáše, kde se dozvíte o výhodách, které našim podporovatelům poskytujeme.

Pro více informací pište na kerberova@akademiekomornihudby.cz.
Můžete nás také přímo podpořit zasláním libovolné částky na účet Akademie komorní hudby z. s.:
2901434614/2010

Villa Musica Rheinland-PfalzČesko-německý fond budoucnostiMinisterstvo kulturyStředočeský krajPrádelna Kyselý, a.s.Velvyslanectví SRNNadace Český hudební fondČEPS, a.s.Stadler-Trier FoundationStátní fond kultury ČRKudy z nudyNadace Život Umělce

Děkujeme!


Informace pro studenty

Stipendia Akademie komorní hudby jsou určena studentům ve věku 18–26 let. Pokrývají veškeré náklady spjaté s účastí na projektech (kurzovné, ubytování, stravování a dopravu).

Každý projekt se skládá z přípravné fáze, během které stipendisté spolu s lektory společně připravují na vybraném místě program. Stěžejním bodem projektu jsou závěrečné veřejné koncerty ve městech České republiky či Německa. Tyto koncerty jsou vždy minimálně tři, což poskytuje studentům unikátní možnost nabytí pódiových zkušeností.

Cílem akademie je poskytnout nejlepší podmínky pro špičkové studenty a lektory pro studium a přípravu vybraného repertoáru. Díky širokému nástrojovému obsazení je možné do programů obsazovat i méně uváděná díla v obsazení od tria po nonet.

Vzhledem k zahraniční spolupráci je od studentů vyžadována alespoň minimální znalost anglického či německého jazyka.


V současné době nejsou vypsané žádné konkurzy.